امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

اولین مسافرت پسرم

زیباترین مخلوق هستی                                                 خاله نرگس.سینا وامیرحسین مادربهار 1387با بابایی وخاله نرگس رفتیم تهران،قم،کاشان واصفهان...                             خیلی پسرخوبی بودی .اصلا مامان رواذیت نکردی وتوماشین شیرمی خوردی تامقصدبعد میخوابیدی ولی سینا فضول خاله خی...
12 شهريور 1391

تولد1 سالگی امیر

                                               تولدت مبارک   کوچولوی من بزرگ شده             تولد تولد تولدت مبارک                              بیا شمعها روفوت کن        ...
12 شهريور 1391

نون خوردنت برکت زندگی من وباباست.

      پرنده کوچولوی مامان      درهشت ماهگی دندون تیز وریزت نیش زدن کلی اذیتت کردن این ماه وزن کم کردی( 8000گرم) ،شبهامدام گریه میکردی وبایدسربغلمون راهت میبردیم پاهاتم که حسابی سوخته بود ولی پمادی که خاله نرگس برات فرستاده خیلی عالی بود کمتر اذیت میشدی.همه به مامیگفتن یک نفر نون خوربهتون اضافه شده وباباجون باافتخار به تونگاه میکرد. راستی یک خاطره ازاون روزهاکه دندونات اذیتت میکرد: یک روز جمعه که من وباباجون خونه بودیم ازساعت 3 صبح شروع کردی به گریه واصلا آروم نمیشدی وکم کم همسایه روهم بیدار کردی ،چون توماشین آروم میشدی توروتوی پتوپیچیدیم وازخونه آمدیم بیرون ورفتیم سمت حرم اونقدرگ...
3 شهريور 1391

سیناپسر خاله جون

      اینها عکسهای سینا پسرخاله نرگسه که برامون فرستاده.... امیرم این چندتا عکس مال سینا جونه که 40 روز ازتوبزرگتره خاله نرگس باشوهرش ودوتاپسراش سینا وصدرا ٣ ساله که بخاطر ماموریت همسرش درایران نبودند .قراره بیان و ساکن تهران بشن. اگه خدابخوادماعیدمیریم پیششون. ...
3 شهريور 1391

زود زود زود بزرگ شو...

                                                                 زیباترین موجود هستی                  کم کم داریم به تولدت نزدیک میشیم وشمابزرگ وبزرگ تر میشی.در١١ماهگی قشنگ خودت روروی زمین میکشی  ودستت روبه مبل میگیری وبلند میشی،دیگه بایدلوازم روی میز رو ازدست شماجمع کنم. خیلی پسرخوبی هستی که غذات رومرتب وباا...
3 شهريور 1391

وقتی تونستی بشینی...

                    عزیز مامان          کم کم بزرگ میشی  وبه هفت ماهگی که رسیدی 7500گرم شدی ،خانم دکتر میگفت چون خیلی بلا شدی زیاداین ماه وزن نگرفتی (ازاین ماه برات سرلاک شروع کردم ولی اصلابهش دهن نزدی وهمه رو بازبونت میریختی بیرون )ازاول این ماه مامانی برات حریره بادوم ،فرنی ویکی دوقاشق سوپ درست میکنه وخیلی خوشمزه میخوری. نذرکرده بودم برای سلامتی شمایک سفره صلوات پهن کنم وهمسایه ها وخاله وعمه ها هم بودن.همیشه سالم باشی. یواش یواش میتونی به تنهایی بشینی.تابه پشت می خوابونمت ،برمی گردی وروی شکم به جلوخودت رومی کشی...
2 شهريور 1391

اولین بارکه رفتی پارک...

          عسل خوشمزه من     خاله نرگس باعموکاظم در مهرماه ازمسافرت برگشتن وشما با من وباباجون وصدرا رفتیم سرزمین عجایب  شماتقریبا ٧ماهت بود وچیزی ازپارک نفهمیدی قول میدم بزرگ شدی باهمدیگه بریم پارک....قول قول قول         ...
2 شهريور 1391

اولین بهارزندگی امیرحسین

                                                  گل زندگی من                 خاله سرما کوله بارش روجمع کردوبرف وسوز وسرماروباخودش برد. وهمه جاپرشداز سرسبزی وشکوفه وبوی گلهای بهاری.....                    عیدت مبارک   &nbs...
2 شهريور 1391

میدونی چندکیلوبودی؟

        عشق من                                   یادم رفت برات بگم که وزن شماهنگام تولد:2800 گرم، قد:49سانتی متر ودورسرت 33 سانتی متر بود(یعنی خیلی کوچولو وریزه میزه) خوشبختانه پسر شکمویی بودی وخوب غذا میخوردی ودریک ماه اول زندگیت به وزن4000 گرم یا4کیلو رسیدی. بااینکه مامان وقتی40روزت شده بود بالاجبار به سرکاررفت وشماپیش مامانی موندی ولی تمام تلاشم روکردم که ازشیرخودم تغذیه بشی وهمیشه خانم دکتر زرین قلم وقتی وزن وقدت روچک میکرد به دوتاییمون آفرین میگفت. پسرنازم 6ماه تمام تنها ازشیره وجودخودم شماروتغذیه کردم وباتمام بی...
2 شهريور 1391
1