امیر ، پسر سرما

عاشقانه های من وپسرم😘😙😚

عشق زندگی من

 

پسرقشنگم                           

 

 

مادرفداي قدوبالايت

خوب به حرفهاي من گوش كن ،حرفهاشايدتلخ وسنگين باشد

امابايدازهمين بچگي ات برايت بگويم تادرآينده

آماده باشي براي مردشدن

توقراراست مردخوبي باشي،مردخوبي بودن كارسختي است

اينكه قوي باشي اما مهربان،صدايت پرجذبه باشد امانه بلند

اينكه بايد گليم خودت راازآب بيرون بكشي ومهم تراينكه بايد تكيه گاه باشي

عزيز دل مادر

تكيه گاه بودن سخت ترين قسمت مردانگيست

اول ازهمه بايد تكيه گاه خودت باشي

وبعد عشقت... عشق چيز عجيبي نيست

حسي است مثل مواقعي كه صدايم ميكني: مادر

ومن ميگويم:جان مادر

وبه همين مقدسيست...عاشقي راكم كم خودم يادت ميدهم

لابه لاي حروف الفبا واعداد

خودم عادتت ميدهم به گفتن دوستت دارم...گل خريدن...قدم زدن...وغافل گيركردن

پسرم

بزرگ شدن جديست مثل همين بازيهاي بچگيت،اماتوعجله نكن براي بزرگ شدن

وقتش كه برسدتوهم بزرگ ميشوي وگرفتار....

فقط اينرا بدان تمام عشق مادر درتوخلاصه ميشود

تا ابد دوستت دارممحبتمحبت

همدلی

قشنگم شمابرای درس اجتماعی ...همدلی... باهماهنگی معلم رفتین مدرسه ای در مناطق محروم وبرای بچه ها کادو بردین وباآنهاآشناشدین.تازه مسابقه فوتبال هم برگزارشد. اینو آقای اکرمی فرستادند: درود بر والدين محترم امروز يکي از روزهاي ماندگار و مهمي بود که توسط بچه ها و همکاري شما رقم خورد.آن لحظه که هدايا تقديم شد فرشته ها سر تعظيم فرود آورده و دست تک تک بچه ها رابوسه باران کردند نور شادي در همه جا موج زده و فضا به عطر عشق و محبت عطر آگين گشت شادي زايد الوصفي که در چهره همه ي بچه ها وجود داشت قابل توصيف نبوده و نيست.از همکاري صميمانه ي تک تک شما والدين گرامي تشکر مي کنم ....
4 بهمن 1396

یلدا۹۶

پسرگلم شما در روز۴شنبه درمدرسه جشن یلدا داشتین. خیلی نماینده کلاس زحمت کشیده بود... به شماهم خوش گذشته بود. دست همگی بخصوص آقای اکرمی درد نکنه...
30 آذر 1396

چشم امیر

پسرخوبم چشم شمادچارعفونت شده بود دکتربرات قطره وپماد نوشت ولی چقدراذیت کردی تا ... خدارو شکر سالمی ...
28 آذر 1396