امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

زیارت امام رضا

شما در روز یکشنبه ازطرف مدرسه رفتین زیارت امام رضا ع) اونجا صبحانه مهمان آقابودین بعد از زیارت با یک بسته نبات متبرک ودفترچه شما روبدرقه کردند...
29 آبان 1396

بابا جون وکربلا

پسرم باباجون امسال هم عازم کربلا شد شب قبل از حرکت باهم رفتیم بیرون وشام خوردیم...روی دستمال کاغذی درخواست سوغاتی هامون رو براش نوشتیم... بعدباهمدیگه آش پختیم وبردیم برای خاله ها وعموها وعمه ها و.... خداپشت وپناه همه مسافرا باشه باباجون و کربلا...
20 آبان 1396

مردکوچک

من وشما با خاله فایزه رفتیم حرم برای زیارت خیلی خوش گذشت. شما چون بزرگ شدی رفت سمت آقایون نماز و زیارت... مردشدی فکر نمیکردم اینقدر توانمند شده باشی ...
20 آبان 1396
1