امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

مریضی امیر دوروزمانده به مدرسه

عزيزترينم دوروزمونده به مدرسه شماتب شديدي كردي.مدام حالت تهوع وبيرونروي... تاعصرخونه ماماني بودي وخاله نسرين وماماني ازشما مراقبت كردند. ولي نزديك غروب خيلي حالت بد شد وباكلي خواهش وكمك از دايي علي موفق شديم شما روببريم دكتر... البته اول من رفتم برام دارو نوشته بعد شمارو ويزيت كردند... انشا... تا شروع مدرسه حالت خوب بشه. خيلي خوشحالي كه ميري خونه ماماني...
30 شهريور 1394

اماده شدن برای مدرسه

بهترين هديه خدا امسال براي مدرسه كيف وكلي لوازم التحرير خريدي . همه انهارو آماده كردي وتوكيف گذاشتي. متاسفانه هنوز لباس فرمت آماده نشده... باتوجه به بدقولي خياط ومشكلات بوجود آمده بعيد ميدونم تا روز اول اماده بشه...
30 شهريور 1394

مسافرت تابستانی به قزوین .کرج.قم وتهران

نازنين امسال تابستون بخاطر ماموريت مامان ما به قزوين رفتيم. دربرگشت به كرج.قم وتهران رفتيم وبه دايي جان هم سر زديم... مسافرت خوبي بود وخيلي خوش گذشت. شمازياد دريا نرفتي چون هوا باروني بود. ...
13 شهريور 1394
1