امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

رفتن خاله نرگس

امیرگلم خاله نرگس دوشنبه شب رفتن ترکیه وازاونجا ژنو... شما وسینا خیلی پسرهای خوبی بودین. هردوتاتون ازاین جدایی ناراحتین... امروز مدام بهانه گرفتی ومن میدونستم دلت برای قهروآشتیها وجنگ ودعواها باسینا تنگ شده . دعا کن هرجاهستن سالم وتندرست باشند وهرچه زودتر بیان ایران.. خدایا حافظ تمام مسافرها باش...
28 شهريور 1392

تدارکات مدرسه

پسر گلم ازاول مهر سال جدید شروع میشه وما حسابی سرمون شلوغه... خرید کیف وکفش و لوازم التحریر و... تازه میزتحریر وعوض کردن چیدمان اتاقت زمان زیادی لازم داره... خلاصه خیلی درگیرم ودیرتر به اینجا سر میزنم. این روزها بهانه گیر شدی کلاس نقاشی روبابی میلی میری وتمرینهات رو انجام نمیدی... پسر شیطونی شدی وبا سینا دعوامیکنی... کمی به فکر من باش... دوستت دارم ذوق وشوق من برای مدرسه رفتن توبیشتره... ...
19 شهريور 1392

سفر به بردر

امیرحسین قشنگم قراره آخرهفته بریم روستای بردر وازآخرین روزهای تابستان اززیباییهای اونجا استفاده کنیم. گرچه من بخاطر دردآرتروز گردنم نمیخواستم بیام ولی بخاطر اصرارهای شما قبول کردم.آخه امسال میری مدرسه ومسافرتهای ما کم میشه... خیلی دوستت دارم ...
19 شهريور 1392

کلاس نقاشی

پسرقشنگم امروز شماازمهد به من زنگ زدی وگفتی: حالا که کلاس شنام تموم شده منو کلاس نقاشی ثبت نام کن با مربی نقاشی هم قبلا صحبت کرده بودی ... بعد گوشی رودادی مربیت ورفتی. ازخنده مرده بودم نمیتونستم صحبت کنم... شمامقدماتی نقاشی رورفتی ومیخوای درکلاسهای پیشرفته ثبت نام کنی... خیلی پسر بلایی هستی. یادت باشه نقاشیهای قشنگ برام بکشی ...
13 شهريور 1392

واکسن سه گانه

نفس مامان امروز بعدازکلی تاخیر بالاخره رفتیم مرکز بهداشت وواکسن شماروزدیم. شماخیلی شجاعانه نشستی وبعدش باهم رفتیم میز تحریر پسند کردیم. عصرهم رفتیم پرو لباس فرم مدرسه و... دم غروب دیگه استامینوفن اثر نداشت  وشما خیلی درد داشتی... الهی مامان فدای توبشه... خیلی تب کردی وبادارو  کمی راه میری... زود زود خوب شو عشق قشنگ من ...
10 شهريور 1392

جشن عروسی

سلام گلم بالاخره باخوبی وخوشی عروسیها تموم شد ویک خستگی دلنشین روی تن ماموند. عمو مجتبی مبارک باشه....خاله فاطمه.عمو رضوان مبارک باشه... انشا... خوشبخت بشین. متاسفانه بخاطر شیطنتهای شما عکسی ازشما ندارم. خیلی خیلی دوستت دارم... انشا... همیشه خبرهای خوش عروسی بشنویم. ...
8 شهريور 1392

مراسم عروسی زهراجون

پسرسرما این روزها خیلی هواگرم شده   زهرا جون دختر خاله نسرین  بعد ماه مبارک بردیم حرم امام رضا(ع) و... انشا... همه دختروپسرهاخوشبخت بشن.  زهراجون .عموناصر مبارک باشه. . . . حسابی سرم شلوغه بازدیدهای سرکار وخرید وبازار برای عروسی حسابی وقتم رو گرفته وباکمی تاخیر برات مینویسم. خیلی خیلی دوستت دارم.   ...
8 شهريور 1392

نتیجه مسابقه

  سلام ازهمه کسانیکه به پسرم رای دادن تشکر میکنم. امیر جان شاید رای شما کم بود ولی برای مامان بهترینی . علت رای پایین شما مشغله من دراین دوران برای مجالس بود. والا شما همیشه اولین هستی.. مامان خیلی خیلی دوستت داره   ...
2 شهريور 1392
1