امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

بازارچه خیریه

ماباهمراهی چندتا از دوستان بازارچه غذابرگزار کردیم واز درآمدحاصل ازاون به محرومان کمک کنیم.خداروشکر حمایت اطرافیان خیلی خوب بود.خاله فرنوش دستت درد نکنه😊😙😘😚 ...
25 تير 1397

تولد دوسالگی مبینا

پسرگلم تولد مبینا جون در روز ۹۷/۵/۴گرفتند.من که ازصبح نیشابوربودم خیلی دیر رسیدم .جیگر خاله سالهای سال لبت پرخنده باشه😙😘😚😗شماکلی اصرارداشتی براش کادوببری ولی وقت خرید نبود😉رفتی تو وسایلت گشتی که همه پسرونه بود😂😁😄خلاصه براش یک بالن آرزوهابردی😊 ...
25 تير 1397
1