امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

سرزمین عجایب

عزیز دلم منو شما باهمدیگه تنهای تنها رفتیم سرزمین عجایب... خیلی خوش گذشت گرچه شما کلی غر زدی تا صورتت رونقاشی کنند ولی روز خوبی بود...
30 مرداد 1396

نمایش خورشید خانم

عزیزدلم ما با رامبد ومامانش رفتیم نمایش خورشید خانم خیلی قشنگ بود ولی شما با رامبد دعواکردین وحسابی اعصاب منو خرد کردین... گرچه روز خوبی بود ولی شما آخرشب با رفتار زشتت اونو خراب کردی. خیلی دوستت دارم ...
20 مرداد 1396
1