امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

چرخ امیر

عزیز دلم روزی که سفره صلوات داشتیم.شما دوچرخه ات روقفل نکرده بودی ویک نفر اومده واون رو با کفشهای مهمونای مابرده... خیلی ناراحت شدی ولی تقصیر خودت بوده که حواست به قفل کردنش نبودی. ...
9 اسفند 1395
1