امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

بارش برف درمشهد

خدایا شکرت که مشهد هم سفید پوش شد. جمعه نزدیک ظهر همراه باباجون رفتیم برف بازی... شما مدام به ما برف میزدی باهم آدم برفی درست کردیم... من وبابا شمارو گلوله بارون کردیم توهم که عصبانی شده بودی قهر کردی ودریک لحظه غفلت ما ... یک گلوله برف بزرگ زدی سمت ماشین بابا ... کلی خیس شده بودی😁 روز عالی بود وبه همه خوش گذشت   ...
15 بهمن 1395

زخمی شدن پای امیرحسین

مامانی من پای شما هنگامی که باعجله از اتاقت خارج میشدی  به پایه ی تختت خورد ونوک انگشتت خراشیده شد وانگشتت سیاه شد... شما کلی گریه کردی وحاضرنبودی راه بری... بالاخره ما باند بستیم وفردا ازخونه مامانی با عصا برگشتی خونه😂 امان ازدست تو پسر بلا ...
15 بهمن 1395
1