امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

میلادامام حسن (ع)مبارک

قشنگم امسال تابستان قرارشده شما تنهايي خونه بموني... ازصبح تا ظهركه من وبابا ميام خونه مشغول تماشاي تلويزيون وبازي با كامپيوتر هستي. امان ازدست تو ما شب تولدامام حسن(ع)رفتيم حرم امام رضا(ع) براي همه دعا كرديم. ...
11 تير 1394

ماه رمضان ماه برکت

خدايا ازتوسپاسگذاريم كه امسال هم ماه مبارك رمضان تونستيم مهمان شما باشيم. روزه گرفتن درماه رمضان باگرماي زياد، سخت بودولي توان آنرابه ما دادي. پسرم شما چندروز روزه كله گنجشكي گرفتي... البته مدام شكايت ميكردي كه چرا اذان نمي گويند. امسال تابستان تپلي شدي. (چون توي خونه هستي وپاي تلويزيون چاشت .ميوه وتنقلات ميخوري) ...
11 تير 1394
1