امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

باباجون تولدت مبارک

عزيزترينم امسال 23 خرداد باپيشنهاد شما باباجون روسوپرايز كرديم. تولد      تولد      تولدت مبارك مامان توي خونه كيك درست كرد. شما گل خريدي وكادو ست كيف وكمربند براي باباگرفتيم. خلاصه با اينكه بابادير اومد ولي شب خاطره انگيزي شد... به شماكه خيلي خوش گذشت. باباجون امير پايدارباشي.   ...
27 خرداد 1394

ازبین297 نفرشمانفر27شدی

جيگرمامان توهميشه برنده اي... ضمن تشكر ازهمه دوستان وعزيزاني كه به پسرم راي دادند . شما دربين 297 نفر رتبه27 روبدست آووردي. گرچه اين از برتربودن شماكم نميكنه ولي كمي دلخور شدي. قرارشده ديگه تواينجور مسابقات شركت نكنيم. توقهرمان ماماني ...
24 خرداد 1394

گرفتن کارنامه پسرم

نازنينم امسال هم مثل سال گذشته شما شاگرد اول شدي. من به پسرم افتخار ميكنم... راستي خانم معلمت به همه شما همراه باكارنامه يك عكس يادگاري داد  خودش باهمكاري عروسش درست كرده بودند. خانم نساج از زحمتهاي شما سپاسگذارم.
19 خرداد 1394

پسرم آشپزباشی شده....!؟

آشپز مامان شما جديدا علاقمند به آشپزي شدي مدام كارهاي خطرناك ميكني امروز بامامان كوكو سيب زميني درست كردي ... باكلي تزيينات ميز روچيدي . الهي من فداي توپسرقشنگم بشم
17 خرداد 1394

سالگرد ازدواج مامان وبابا

عزيز دلم 31 ارديبهشت سالگرد ازدواج من وباباجون بود. شما ومامان باهم رفتيم بازار وكيك وگل خريديم. بابا جون رو سوپرايز كردي وكلي كيف كردي. شما به من وبابا كادو دادي... الهي من فداي توبشم.       ...
8 خرداد 1394

رتبه ممتاز در مدرسه وآزمون انديشمند

عزيز مامان شما رتبه ممتاز در مدرسه شدي يك لوح تقدير با عكس خودت ازمدرسه به شما دادند. همچنين در آزمونهاي انديشمند در مدرسه اول شدي... بعداز جنجالهايي كه سر درسهات بامن داشتي اين كلي دلگرمي بود. درتمام مراحل موفق وپيروز باشي. ...
7 خرداد 1394
1