امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

امتحانات مامان وامیرحسین

قشنگ من امسال امتحانهای مامان باشما همزمان شد. خیلی سخت بود چون بخاطرامتحانهای خاله فایزه هم نمیشد زیادخونه مامانی بری واجازه درس خوندن به من هم نمیدادی... خلاصه چهارشنبه امتحان من تموم شد. شما شنبه ازمون مبتکران داری... انشا...موفق باشی
30 دی 1394

بزرگ شدی...؟

نازنین شماچندوقته سوالهای عجیب وغریب میکنی ... درخصوص خودت وجنسیتی که داری وتفاوت خانم واقا... خلاصه تلنگری به من زدی که حواسم جمع باشه پسرم بزرگ شده. کلی بادوستام وهمکارام صحبت کردم وازاینترنت مطالب خوندم تا امادگی لازم برای راهنمایی به توروداشته باشم
23 دی 1394
1