امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

شبهای قدر درحرم امام رضا

پسرگلم ماشب قدربه حرم امام رضا(ع)رفتیم. برای همه دعاکردیم. البته شمافقط شب19 بیداربودی و2 شب دیگه خوابیدی.... آرزومندم امام خوبیها پسرم رودرپناه حق محافظت کنن. ...
28 تير 1393

حاجیه خانم

عزیزم عمه فرزانه باعمو سعید ومادروبرادرشون به مکه مشرف شدند. خدا قسمت همه آرزومندان بکنه. عمه جون قبول باشه. ...
21 تير 1393

ثبت نام درمدرسه جدید

قشنگ من ازقبل تعطیلات دنبال مدرسه برای شما بودم. بالاخره دردبستان هوش برترثبت نام شدی. شما آزمونت روخیلی خوب دادی امیدوارم درتمام مراحل زندگی موفق باشی. معاون اونجا از زرنگی وسرعت شما تعجب کرده بود. فدای توبشم...       ...
21 تير 1393

مدرسه فوتبال

عزیز مامان شما امسال تابستان درکلاس فوتبال ثبت نام شدی. دوروز اول که باشماکارکردند شماروبه گروه 9-11 سال بردند. پسرم خیلی زرنگه امیدوارم همیشه موفق باشی. ...
21 تير 1393
1