امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

مدرسه جدید

نازنینم مامان به دنبال یک مدرسه بهتربرای شماست. چندتامدرسه بهم معرفی کردن که سپردم برام تحقیق کنن. البته هنوز به مدیریت مدرسه حرفی نزدم. دبستان منجی.کاووش ومفتاح... امیدوارم بتونم جای مناسب هوش واستعدادت ثبت نامت کنم. ...
28 ارديبهشت 1393

مسافران کربلا

عزیزدلم دایی جونای من باخانم وبچه هاشون رفته بودند کربلا. ماهم رفتیم دیدنشون.... امیرعلی کوچکترین مسافرسفربود. الهی بگردمت عمه با اون لیاست ...
28 ارديبهشت 1393

باغ

پسرگ لم جمعه باپدرجون.عمه ها وعموها رفتیم باغ...بخاطراینکه باباسرکاربودمادیرتررفتیم. خیلی هوای خوبی بودی. همه جاسرسبزوهوای عالی ...
28 ارديبهشت 1393

جشن الفبا

عزیزمن مدرسه درتدارک جشن پایان سال شماهستند. والدین هم درتدارک جایز و ... شماهمه حزوف رویادگزفتی ودرحال مرورآنهاهستی. اخیرادیکته هات رواشتباه مینویسی ومعلمت میگه .بی دقتی ... دوستت دارم ...
28 ارديبهشت 1393

استخر

نلزنینم بالاخره شما با باباجون رفتین استخر... البته درباغ آقای نجاتی. خیلی به شماخوش گذشت. ت   ...
28 ارديبهشت 1393