امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

درگیری مامان

عزیزمن این روزها خیلی کارم زیادشده مجبورم بعضی ازکارهارو بیارم خونه تازه تدارکات عیدغدیر هم مونده علاوه براون سروکله زدن با پسرشیطونی که تکالیفش روخوب انجام نمیده... باعث شده من خوب به وبلاگت نرسم  شایدهم چندروزی نتونم سربزنم ولی همیشه شما وشیطنتهات رودوست دارم   ...
30 مهر 1392

سرزمین عجایب

قهرمان من امروز بالاخره تونستیم باباجون روبیکارپیداکنیم به پیشنهادشمارفتیم سرزمین عجایب(الماس شرق) متاسفانه بعضی ازدستگاهها دچارمشکل شده بود وماکلی معطل شدیم بازهم خوب بود. شب هم رفتیم بیرون شام خوردیم اینهم پیشنهادشمابود. راستی شما 5تومن ازپول توجیبیت روآوورده بودی که مارودعوت کنی مرسی نفسم خوش گذشت ا ...
30 مهر 1392

دیدن پدرجون

عزیزدلم عیدقربان زهراجون رودعوت کردم وچون مامهمون داشتیم نتونستیم بریم دیدن پدرجون ... برای همین روز جمعه رفتیم خونه عزیزجون وپدرجون ناهار خورشت کرفس خوردیم شماکلی شلوغ کاری کردی عصرهم رفتیم دیدن عموی بابا که مریض بودن شب هم رفتیم نی نی آقای کشاورز رودیدیم خیلی روز شلوغی بود   ...
30 مهر 1392

تدارکات عید غدیر

  عزیز دلم   عیدغدیر نزدیکه ماباهم رفتیم شکلات وکارت گرفتیم عموسعیدهم برامن سکه آوورده... قول دادی کمکم کنی بسته بندی کنیم. البته کمی بابایی مریضه،من درگیر شدم امیدوارم تاروز عیدبهتر بشن برای همه مریضها دعاکن ...
27 مهر 1392

افتادن سومین دندون

امیر نازنین دندون سوم شماهم افتاد... رفتیم دعای کمیل شما بادوستات هوس کردین سیب بخورین وقتی سوار ماشین شدیم دیدیم دندونت نیست  فکر کنم با سیب قورتش دادی کلی ترسیدی بعد که من ومامانی گفتیم اشکال نداره  شاید بااشغالهاش انداختی بیرون و... کمی آروم شدی ناراحت نباش مثل اون دوتای قبلی زود درمیاد. بازشدی بی دندون   ...
27 مهر 1392

رفتن به مسجد

پسرگل   شما همراه بابایی رفتین مسجد ... نمازمغرب رو با جماعت خوندی ولی نمازعشاء رونخوندی... چون مراقب کفشهابودی. بابایی هم مدام حواسش به شمابوده... خلاصه بابایی پشیمون شده بود. امان ازدست پسر شیطون من ...
27 مهر 1392

عرفه روزنیایش

من عرفه نفسه فقدعرفه ربه امیر حسین جان   امروز روز عرفه بود. ماباهم رفتیم حرم... روز عرفه روز خداست   خدایا به حرمت روز عرفه،اعیادقربان وغدیر،نیکوترین سرنوشت ها حلالترین روزیها،خالصترین نیتها وصالحترین عبادتهارابرای عزیزانم مقدر فرما..   ...
27 مهر 1392

عیدقربان

گل پسرم  عیدت مبارک                      عید قربان بانماز وعبادتش،باذکر ودعایش،باقربانی وصدقات واحسانش،                                                   بستری برای جاری ساختن مفهوم عبودیت وبندگی است.. ...
27 مهر 1392

تسلیت

پسرگلم امروز شهادت امام محمد باقر(ع) بود. سرکلاس قرآن ازبچه هامیپرسند چه کسی میدونه امروز شهادت کدوم امامه... که شما بلند دادمیزنی امام محمد باقر... ویک برگه امتیاز می گیری این دومین برگه امتیازه... امیدوارم همیشه موفق باشی ...
27 مهر 1392