امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

اسفراین

عزیز مامان                                         مادرتعطیلات 14و15 خردادباعمو وعمه هارفتیم اسفراین باغ عمو جمشید... ازسرچشمه. پارک قوری وارگ قدیم هم دیدن کردیم. تازه کلی گیلاس والبالو وزردالو خوردیم... خیلی خوش گذشت..   ...
19 خرداد 1392

جشن فارغ التحصیلی خاله

خاله فایزه مدرکش روگرفت وچون باتولدش مصادف شد مارو دعوت کرد فست فود.... شماکه مدام چسبیدی به خاله... شماکه مثل همیشه فقط سیب زمینی خوردی انشا... نوبت جشن فارغ التحصیلی شما     خاله فایزه مبارک باشه(بقول امیر خواهرجون ) ...
12 خرداد 1392

مجموعه بازیها

امیرم من وشما وباباجون باهمدیگه رفتیم مجموعه سرزمین بازیها واقع درترمینال... به شماخیلی خوش گذشت. دوبارماشین سواری کردی.گل زدی.اسب سوارشدی.قلعه بادی وچندتا وسیله دیگه... ...
2 خرداد 1392
1