امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

یاحسین گفتیم وعشق آغاز شد

                          امیرحسین،عزیزترازجانم فراموش کردم برات تعریف کنم چرا اسمت رو امیرحسین گذاشتیم: من وباباجون همیشه دوست داشتیم به عشق مولامون حسین(ع)اسم گل پسرمون روحسین بزاریم ودرتمام دوران بارداری من شمارو باهمین نام زمزمه میکردم حتی وقتی که جنسیتت مشخص نبود انگار بمن الهام شده بود هرچی بامامانی برات میخریدم پسرونه بود. وقتی سونوگرافی اعلام کردشما شازده پسرکوچولوی منی با باباجون یک کتاب خریدیم درخصوص نامهای کودکان یک هفته تمام همه کتاب رو گشتم ولی نتونستم اسم دلخواهم روپیداکنم،تا اینکه تو روز...
30 مرداد 1391
1