امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

زود زود زود بزرگ شو...

                                                                 زیباترین موجود هستی                  کم کم داریم به تولدت نزدیک میشیم وشمابزرگ وبزرگ تر میشی.در١١ماهگی قشنگ خودت روروی زمین میکشی  ودستت روبه مبل میگیری وبلند میشی،دیگه بایدلوازم روی میز رو ازدست شماجمع کنم. خیلی پسرخوبی هستی که غذات رومرتب وباا...
3 شهريور 1391

وقتی تونستی بشینی...

                    عزیز مامان          کم کم بزرگ میشی  وبه هفت ماهگی که رسیدی 7500گرم شدی ،خانم دکتر میگفت چون خیلی بلا شدی زیاداین ماه وزن نگرفتی (ازاین ماه برات سرلاک شروع کردم ولی اصلابهش دهن نزدی وهمه رو بازبونت میریختی بیرون )ازاول این ماه مامانی برات حریره بادوم ،فرنی ویکی دوقاشق سوپ درست میکنه وخیلی خوشمزه میخوری. نذرکرده بودم برای سلامتی شمایک سفره صلوات پهن کنم وهمسایه ها وخاله وعمه ها هم بودن.همیشه سالم باشی. یواش یواش میتونی به تنهایی بشینی.تابه پشت می خوابونمت ،برمی گردی وروی شکم به جلوخودت رومی کشی...
2 شهريور 1391

اولین بارکه رفتی پارک...

          عسل خوشمزه من     خاله نرگس باعموکاظم در مهرماه ازمسافرت برگشتن وشما با من وباباجون وصدرا رفتیم سرزمین عجایب  شماتقریبا ٧ماهت بود وچیزی ازپارک نفهمیدی قول میدم بزرگ شدی باهمدیگه بریم پارک....قول قول قول         ...
2 شهريور 1391

اولین بهارزندگی امیرحسین

                                                  گل زندگی من                 خاله سرما کوله بارش روجمع کردوبرف وسوز وسرماروباخودش برد. وهمه جاپرشداز سرسبزی وشکوفه وبوی گلهای بهاری.....                    عیدت مبارک   &nbs...
2 شهريور 1391

میدونی چندکیلوبودی؟

        عشق من                                   یادم رفت برات بگم که وزن شماهنگام تولد:2800 گرم، قد:49سانتی متر ودورسرت 33 سانتی متر بود(یعنی خیلی کوچولو وریزه میزه) خوشبختانه پسر شکمویی بودی وخوب غذا میخوردی ودریک ماه اول زندگیت به وزن4000 گرم یا4کیلو رسیدی. بااینکه مامان وقتی40روزت شده بود بالاجبار به سرکاررفت وشماپیش مامانی موندی ولی تمام تلاشم روکردم که ازشیرخودم تغذیه بشی وهمیشه خانم دکتر زرین قلم وقتی وزن وقدت روچک میکرد به دوتاییمون آفرین میگفت. پسرنازم 6ماه تمام تنها ازشیره وجودخودم شماروتغذیه کردم وباتمام بی...
2 شهريور 1391

یاحسین گفتیم وعشق آغاز شد

                          امیرحسین،عزیزترازجانم فراموش کردم برات تعریف کنم چرا اسمت رو امیرحسین گذاشتیم: من وباباجون همیشه دوست داشتیم به عشق مولامون حسین(ع)اسم گل پسرمون روحسین بزاریم ودرتمام دوران بارداری من شمارو باهمین نام زمزمه میکردم حتی وقتی که جنسیتت مشخص نبود انگار بمن الهام شده بود هرچی بامامانی برات میخریدم پسرونه بود. وقتی سونوگرافی اعلام کردشما شازده پسرکوچولوی منی با باباجون یک کتاب خریدیم درخصوص نامهای کودکان یک هفته تمام همه کتاب رو گشتم ولی نتونستم اسم دلخواهم روپیداکنم،تا اینکه تو روز...
30 مرداد 1391