امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 11 سال و 11 ماه و 8 روز سن دارد

امیر ، پسر سرما

مسافرت

عزیز دلم ما دراوایل شهریور با عزیزجون وپدرجون وعمه هارفتیم شمال خیلی خوب بود فقط من کمرم گرفت ومجبور شدیم زودتر برگردی
27 مهر 1397

بازارچه خیریه

ماباهمراهی چندتا از دوستان بازارچه غذابرگزار کردیم واز درآمدحاصل ازاون به محرومان کمک کنیم.خداروشکر حمایت اطرافیان خیلی خوب بود.خاله فرنوش دستت درد نکنه😊😙😘😚 ...
25 تير 1397

تولد دوسالگی مبینا

پسرگلم تولد مبینا جون در روز ۹۷/۵/۴گرفتند.من که ازصبح نیشابوربودم خیلی دیر رسیدم .جیگر خاله سالهای سال لبت پرخنده باشه😙😘😚😗شماکلی اصرارداشتی براش کادوببری ولی وقت خرید نبود😉رفتی تو وسایلت گشتی که همه پسرونه بود😂😁😄خلاصه براش یک بالن آرزوهابردی😊 ...
25 تير 1397